Snöglädjen har kommit – snö i aktivitetsområde och 1 km spår

Postat
Skoterkörda spår ringlar sig fram längs snölimporna i väntan på pistmaskinsschaktning.

Snölimporna ligger på rad från Krokhagens Idrottsplats ända upp till Grebydammen. I väntan på pistmaskin så har vi kört upp ett skoterspår för alla som redan nu vill prova skidorna. Spåret slingrar sig på och på sidan av snöhögseggarna och det är fullt åkbart, även om det är lite dåligt stavfäste i de djupaste högarna och det är lite puckelpiststuk på det ibland. Spåret mäter totalt ca 1 km.

Snölimpa DeLuxe skapar tuff förstabacke

Till helgen kommer den nya pistmaskinen hem och då kan limporna schaktas ned och skapa breda spår för både klassiskt och fristil. Från den stunden och framåt gäller spåravgift för vuxna i Kimstad Skidcenter. Barn och ungdomar t o m 20 år (födelseår 1999) åker alltid avgiftsfritt. Passa på att utnyttja ditt friskvårdsbidrag för 2018 eller 2019, köp spårkort här.

Snö i aktivitetsområdet och skidlekplats är redan på plats, bara ut och öva färdigheter för både ung som gammal. Elljusspår och aktivitetsyta med pulkabacke/teknikbacke har elljus tills kl 21.

Välkomna!

Aktivitetsområde för teknik och lek!
En blandning av redskap som skapar snöglädje

Nu sprutar vi snö i Kimstad Skidcenter!

Postat
Premiärsnöläggningen i Kimstad Skidcenter blev den 21 december 2018 – en tidig julklapp!

Fredagen den 21 december 16.02 tryckte vi på startknappen för snöproduktion i Kimstad Skidcenter!

Med fyra kanoner  hoppas vi nu på mycket kyla och full drift så att vi kan få mycket snö och snabbt få i ordning på skidspår till snöglädje för alla. Just nu när vi sprutar är snön ömtålig innan den fått vattna ur sig ett dygn först, så vi är tacksamma om ingen varken går eller åker skidor i den senast lagda snön.

Vår nya pistmaskin anländer under mellandagarna, och först när den fått pista den snön vi nu lägger så kommer det bli bra åkbara skidspår i Kimstad Skidcenter. 

Så håll till tåls, med vetskap om att snart kan ni åka skidor i Kimstad. Passa på att utnyttja din friskvårdspeng eller unna dig själv eller en vän en hälsosam julklapp och bra start på det nya året med ett säsongskort. Se information om spåravgifter.

En del bilder från första dygnets snöläggning.

Vad är det som porlar?!?

Postat

Jo, det är Motala Ström som lånar ut lite vatten till Grebydammen!

Äntligen kan vi bocka av matarledningen av vatten från Motala Ström till Grebydammen. Många timmars krävande jobb som började för ett år sedan medan grävning och sättning av intagsbrunn, iläggning och förankring av 24m intagsrör,  elanslutning och kopplingar, rörgrävning och täckning och inte minst styrd borrning under väg och järnväg är nu över.

Sista rörsvetsen gjord söndag 2 december

Idag testades hela matarledningssystemet och funktionen var klockren. Inga synliga läckage, bra flöde vid utloppet i Grebydammen, vatten kommer in i samma takt i intagsbrunnen, fjärrstyrning fungerar och vid avstängning dränerades allt kvarvarande vatten i röret tillbaka till Motala Ström och därmed försvann också risken för frysning då pumpen står still.

Nu är grundförutsättning för konstsnö nr 1 avklarad – vattnet är säkrat och vi kan börja fylla dammen!

Skidkulspremiär!

Postat

Äntligen är Skidkulspremiären här – och det är 10-årsjubileum!

Här är anledningen till att vi anlägger konstsnöanläggningen och skapar Kimstad Skidcenter – att skapa snöglädje för barn och ungdomar!

Det är Skidkul och skidskyttet för barn och ungdomar som skapat behovet och det är dom som är huvudmålgruppen. Som bonus skapar vi också skidglädje för den vuxne motionären, pensionären och elitåkaren – men vilka ska vi tacka alla tacka för det? Jo, alla skidkuls- och skidskyttebarn och ungdomar!

Nu är Skidkulssäsongen igång och nu kommer Krokhagen och Grebyskogen vara fylld av barn och ungdomar och ledare varje lördag ända fram till mitten av mars, både då det är barmark som nu och när det är snö senare i vinter.

Skidkul är från ca 3 år och uppåt till juniorer ca 18 år. Efter gemensam och knasig uppvärmning som garanterat ger värme så delas alla upp i grupper och fortsätter med övningar där skidteknik och färdigheter som behövs lärs in på ett kul och inspirerande sätt, mer eller mindre omedvetet invävt i leken eller övningen.

Det behövs ingen föranmälning utan det är bara att dyka upp på de lördagar som passar – men kom i tid, för du vill inte missa uppvärmningen som startar kl 10.00! Läs mer om Skidkul på Skidkuls hemsida och gå in och gilla Skidkuls facebooksida.

Välkommen!

Matarledning under vägen säkrad

Postat

Då vi för några veckor sedan utförde den styrda borrningen gick skyddsröret av strax innan vi nådde ytan. Vi trodde att det kommit tillräckligt långt, men vi kunde inte vara helt säkra förrän vi såg det med egna ögon. Efter att tappert ha försökt med spadar att gräva fram röret tog vi idag hjälp av starkare krafter – Rickard Samuelsson från Åkerby Ägg, och även markägare där matarledningen går, hjälpte oss med sin traktorgrävare!

Med spade kommer man inte långt – Rickard Samuelsson Åkerby Ägg är både starkare och snabbare!

Vi kunde snabbt pusta ut, röret låg där det skulle och hade med någon meters marginal klarat sig ut till rätt ställe.

En första skymt av skyddsröret. Det klarade sig hela vägen under väg och järnväg med någon meters marginal – inte mycket men mer än tillräckligt!

När väl Rickard var på plats så passade vi på att få hjälp med att gräva igenom och passera grusvägen med matarledningen.

Matarledningen igenom grusvägen till Nygård

Nästa steg var att få igenom en dragtråd, inte helt lätt då det är 60m dragtråd som ska igenom. Det löstes av Rickard Sandell med en tjock och styv PEM-slang. När väl den slangen var igenom kunde i sin tur en stålvajer kopplas på och dras igenom istället, och i den stålvajern fästes matarledningsröret och drogs igenom med hjälp av traktorns vajermatning. Äntligen blev det största osäkerhetsmomentet med matarledningen klart – järnvägs- och vägkorsningen blev lyckad!

Matarledning igenom hela skyddsröret och den överblivna stumpen av skyddsröret kapat där brunn ska sitta.

Rörgator och brunnar

Postat

Jobba, jobba, jobba! Snart är kylan här och det finns mycket kvar att göra. Det jobbas varje dag av de som har möjlighet med Roger i spetsen så klart, men stort stöd av Sten och Erik.

Riktiga konstsnöhjältar – Roger i spetsen (mitten i bild), Sten ständige hantlangaren (till vänster) och Erik den händige jobbar hårt dagtid för att nå målet med färdig anläggning.

Kvällar och helger kopplar Benny och Magnus el allt vad de förmår och hinner med!

Det är inte sol och härligt alla gånger som här – oftast är det mörkt och bistert väder nu för Benny när tjocka elkablar ska kopplas i rörschakten.

Magnus i inledande fasen av allt eljobb som ska göras i uttagsbrunnarna

På helgerna är det chans för fler att hjälpa till och det gäller att passa på att utnyttja de få timmarna med dagsljus på bästa sätt.

Håkan och Jimmy sorterar och fördelar allt material som ska installeras i uttagsbrunnarna

Stenkistor ska läggas, rörundergångar ska göras och rör ska tejpas. Alla händer behövs och är mer än välkomna för att få allt klart i tid till vintern!

Intagsrör på rätt plats

Postat

Steg för steg faller bitarna på plats – idag sänktes en bit på plats till och med.

Det 24m långa stålröret för intagsvattnet i Motala Ström har nu sänkts ned och förankrats med stöd. Rörmynningen för intaget ligger nu precis enligt plan, 60 cm över botten.

De skivor som röret vilat på i väntan på att rätt form av stöd skulle tillverkas tas nu bort och röret sänks ned på plats och förankras 60 cm ovanför botten

Ibland kan man inte välja årstid för att bada, tur att vi har resurser i Håkan som inte bara är med i konstsnögruppen, utan även i Blåmusslans Dykförening!

Novemberbadare Håkan från Blåmusslans Dykförening

Återstår att göra sluttouchen på elen, kolla att pumpen fungerar som den ska, förbinda de sista 40m rör som saknas innan järn- och vägundergången och svetsa ihop alla kvarvarande fogar innan vi är redo att fylla dammen.

Nya hål med Nårsab

Postat

För att anpassa de utgående rörslingorna till den tänkta vattennivån i dammen behövdes nya hål tas upp i den 15 cm tjocka brunnsväggen. Det var inget problem för Nårsab som sponsrade oss med detta jobb.

Dammutsikt utan vatten (i dammen) och utan damm (runt borrhålet).

Från pumphuset kommer två stamledningar att gå ut med vattenrör och el; den ena täcker hela den västra delen av elljusspåret, den andra är än så länge bara början av den östra rörslingan. Den hoppas vi kunna bygga ut till kommande säsonger.

Två hål snart klara, hål som skulle varit mycket jobbiga att ta upp utan proffesionell hjälp.

Stort tack till Nårsab för den professionella hjälpen och välkomna ut till skidpåren i Kimstad i vinter!

Pumpbrunn och container på stabil grund

Postat

Under en dryg veckas tid har det kämpats hårt för att hinna göra de förberedelser som krävs för att ta emot pumpbrunnsringar och pumphuscontainern.

Först skulle ett litet hål grävas för att få fram det intagsrör som lades ned från dammen genom dammvallen för nästan exakt ett år sedan. Litet och litet…, ca 4m ned och stort nog att få plats med de rektangulära brunnsringarna gjorde att Roger fick sträcka så långt han kunde med grävskopan.

Roger behövde gräva en liten grop för att få fram intagsröret från vattendammen (Roger pekar på det).

Därefter lyftes brunnsringarna på plats.

Brunnsbotten lyfts ned …

…och därefter tre stycken brunnsringar.

Roger, Erik, Sten och Håkan hjälptes åt med att fylla upp hållet runt brunnen och göra en stabil grund för pumphuset. Bland annat med hjälp av pålkap som PEAB skänkte till Kimstad Skidcenter. Johan från SHC Håltagning gjorde också snabbt och smidigt hål i betongväggen för intagsröret – tack PEAB och SHC!

Den tunga pumpcontainern  placerades säkert på den förberedda grunden.

Hjärtat i konstsnöanläggningen, högtryckspumphuset lyfts på plats. Millimeteranpassning över brunn och grund. 

Vi passade även på att lägga ut betongbottenplattan som ska vara under intagsröret i dammen. Det blev ett höstdopp för Håkan för att kunna guida plattan på rätt plats.

Betongplatta under intagsröret för säkrad funktion och enkelt underhåll i framtiden. 

Den blå pumphuscontainern ser lite malplacerad just nu, men marken kommer att fyllas upp runtomkring och efter våren kommer ett sadeltak och rödmålad panel på så att det blir en fin liten pumphusstuga som smälter in vid vattendammens strand.

Pumphus på plats. Blått och stort, men till våren läggs panel och och sadeltak på för att…

…. en fin pumphusstuga som smälter in i miljön vid Grebydammen. Här en bild på Vreta Ski Centers pumpstuga som får stå som vår målbild nästa år.

Efter många LÅNGA arbetsdagar för Roger med stöd av flera alternerande medhjälpare är nu hjärtat i konstsnöanläggningen på plats, mittemellan kraften (elskåpet med 600A) och källan (vattendammen med kapacitet för 10 000 kubikmeter vatten) – återstår bara att koppla dem samman och fylla dammen för att det centrala systemet ska vara redo för vintern!

Många personer har varit delaktiga i att få pumphuset på plats och det har varit långa dagar för Roger att få till det i tid – starkt jobbat allesammans!