Etapp 2 – hållbar snöläggning

Med Etapp 2 fås en komplett konstsnöanläggning med fasta installationer som möjliggör praktiskt hanterbar drift som kan drivas säsong efter säsong. Spårlängderna ökar och det går att skapa välpreparerade skidspår för både fristil och klassisk stil som attraherar såväl barn och ungdomar som vuxna och pensionärer för skidglädje hela livet.

I etapp 2 skapas nya kortare skidslingor för barn och ungdomar i direkt närhet till idrottsplatsen för trygg och säker skidåkning. Både dessa nya slingor och skidlekplats och pulkabacke förses med elljus för att ge full tillgänglighet för barn och ungdomar även under de mörka vintereftermiddagar och tidiga kvällar och för vuxna efter barnens läggdags. En ny flack nedfart från Grebyskolan till Krokhagen gör gruppturen från förskolan och skolan ned till skidlekplatsen enkel och nöjsam för alla.

Största finansiär i etapp 2 är Norrköpings Kommun Kultur och Fritid. Övriga medfinansiärer kan ni läsa om under Finansiärer och sponsorer. Etapp 2 är ännu inte fullt finansierad och vi söker medfinansiärer och stöd från alla håll, stora som små.

I Etapp 2 ingår:

  • Högtryckspumphus, fast elanslutning, stamledning vatten och el med uttagsbrunnar längs spårslinga 1: Skidlekplatsområde till Vattendamm (ca 500m ledning, möjliggör 1 km skidspår)
  • Fler konstsnökanoner
  • Markarbeten i nya kompletterande spårslingor som erbjuder både mer tekniska och mer kuperade alternativ och enklare och flackare alternativ
  • Stamledning vatten och el med uttagsbrunnar längs spårslinga 2: Vattendamm – Södra elljusspåret (500m ledning, möjliggör ytterligare 1 km skidspår)
  • Begagnad pistmaskin (pistmaskin av god kvalitet nödvändig för bearbetning av konstsnö)
  • Elljus i de nya kompletterande spårslingorna och på skidlekplats och pulkabacke

Med etapp 2 kommer 2 km skidspår kunna snöläggas effektivt och prepareras under hela säsongen. Spårsystemet kan åkas i sin helhet, eller så väljer man den sträcka eller kupering som man önskar – det finns både flackare och enkla alternativ som mer kuperade och tekniska spårslingor.