Finansiärer och sponsorer

Ett stort tack till alla medfinansiärer, sponsorer och samarbetspartners som tillsammans med Kimstad GoIF:s medlemmar gör verklighet av Kimstad Skidcenter!

Klicka vidare på varje medfinansiär, sponsor eller samverkanspartner för att läsa mer.

Medfinansiärer

Sponsorer


Rickard och Peter Samuelsson, Åkerby Ägg

Samverkanspartners
Mark & Exploatering, Norrköpings Kommun
Norrköpings skola i Kimstad
Kimstad Byalag
Svenska Skidförbundet
Svenska Skidskytteförbundet