Tjällmo Grävmaskiner har maskiner för både det stora och det lilla uppdraget. Specialområdena är el, tele, fiber och fjärrvärme, men utför alla typ av gräv- och planeringsarbeten, stolpresningar och sprängningsarbeten.

Tjällmo Grävmaskiner sponsrar Kimstad Skidcenter med material till fiberanslutningen av konstsnösystemet så att konstsnötillverkningen alltid kan styras och övervakas även i automatdrift. Genom att använda automatisk drift så kan varje timmes kyla utnyttjas om så önskas och konstsnötillverkning kan starta när rätt temperatur nås och avsluta då inställd snömängd har sprutats.

Stort tack Tjällmo Grävmaskiner!

Kontakt
Telefon 0141-407 31070
E-post: info@tjallmogravmaskiner.se
Hemsida: tjallmogravmaskiner.se