Etapp 1 – grundförutsättningar

Etapp 1 innehåller det grundläggande som krävs för att kunna säkra snö för snöglädje på längden varje vinter i Kimstad för barn och ungdomar. För det behövs tillgång till mycket vatten, konstsnökanon och transport av vatten till konstsnökanonen. Och så kyla förstås för att kunna göra snö av vattnet.

Etapp 1 drivs som ett leaderprojekt i samverkan med leaderområdet Folkungaland och med Europesiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling som den största finansiären. Läs mer om dessa via länkarna ovan. Övriga medfinansiärer kan ni läsa om under Finansiärer och sponsorer.

Projektet Snöglädje på längden i östra Folkungaland har som syfte att främja längdskid- och skidskyttesporten i området och arbeta för ytterligare utökning av dess verksamhet.

Barn och ungdomar är huvudmålgruppen; det är för dom som projektet är startat och det är dom som får direkt nytta av projektet genom skidlekplats, längdskidspår och skidskyttespår.

I projektet ingår:

  • Anläggning av vattendamm
  • Anläggning av matarledning och pump för vatten från Motala Ström till vattendamm
  • Konstsnökanon med mobil högtryckspump
  • Snöslangar för transport av vatten från vattendamm till konstsnökanon
  • Skapat en hemsida och en facebooksida för information och marknadsföring av anläggningen
  • Arrangerat en invigning av anläggningen

Resultatet av projektet kommer att redovisas på denna hemsida.