Etapp 3 – full utbyggnad

I etapp 3 byggs de fasta stamledningarna för el och vatten ut så att hela det befintliga elljusspåret täcks in med uttagsposter för effektiv snöläggning. Även spårets högsta punkt på Grebykullen får anslutning för att få med den maximala stigningen som Grebyskogen erbjuder. Med etapp 3 blir det totalt nästan 4 km konstsnöspår i Kimstad Skidcenter. Vid tillräckliga mängder natursnö kan skidspår även prepareras med skoter längs med gärden runt hela Grebysamhället och ned till pendeltågstationen och på så sätt få totalt ca 15 km skidspår i Kimstad.

Etapp 3 saknar än så länge finansiering och vi söker medfinansiärer från alla håll, stora som små. Vill du som privatperson eller vill ditt företag stödja Kimstad Skidcenter och främja snöglädje för alla i fina skidspår? Det finns många alternativ; från ren sponsring, material eller tjänster till att köpa ett antal säsongskort till företagets anställda.  Kontakta i sådant fall Jonas Braam på Jonas.Braam@telia.com eller telefon 0733-223222 för mer information och samtal om hur vi tillsammans kan få ett bra utbyte av varandra.