Janjo (Jan Johansson i Åtvidaberg AB) hjälper dig med de svåra uppdragen, att få dina ledningar där du vill med minsta möjliga åverkan. Med olika metoder för styrd borrning och rörtryckning tar de sig under järnvägar och vägar utan att behöva påverka trafik. I de flesta fall utförs jobben utan att ens lämna några synliga spår – förutom att ledningen sticker upp på varsin sida om vägen/järnvägen som var tänkt.

För Kimstad Skidcenters del så var den styrda borrningen en av de viktigaste nycklar för projektets genomförande. Vattnet som ska fylla upp den anlagda vattendammen ska pumpas från Motala Ström i en 800 meter lång ledning. Längs ledningsvägen så måste både godsjärnvägsspår och länsväg 215 passeras. Att gräva av dessa var inget önskvärt alternativ utan förhoppningen var att det skulle gå att göra en enda lång styrd borrning. Men att borra en dryg 50 meter lång sträcka på ända ned till 5-6 meters djup  innebär förstås stora risker för att stöta på komplikationer med stora stenar, eller i värsta fall berg, som kan göra uppdraget omöjligt.

Janjo åtog sig uppdraget och lyckades på ett utmärkt sätt ta sig förbi alla hindren och stenar längs vägen och dra igenom det skyddsrör som vi behövde för vår vattenledning.

Läs mer om Janjos arbete hos oss med den styrda borrningen i inlägget Styrd borrning under järnväg och väg utförd. Janjo sponsror Kimstad Skidcenter med delar av kostnaden för den styrda borrningen.

Vi vill starkt rekommendera Er att kontakta Janjo för styrd borrning och liknande arbeten för deras smidighet och snabbt inställande, kompetens och kostnadseffektiva arbete!

Kontakt
Telefon Cristian Johansson 070-631 93 32
E-post cristian@janjo.se
Hemsida: janjo.se