Himlinge Mekaniska är det flexibla och nytänkande byggföretaget som erbjuder effektiva och hållbara helhetslösningar som bidrar till kundernas utveckling. 

Himlinge Mekaniska bygger och renoverar lokaler, anläggningar och infrastruktur och utför uppdrag av service karaktär som byggservice, drift och underhåll. Himlinge utför saneringar av alla slag, uppgradering, renovering och montering av ny maskinell utrustning. Himlinge utför konstruktioner, ny- eller tillbyggander av kompletta eller delar av kunds anläggning, målningsentreprenader, fogfria golvbeläggningar, svetsar i svart och vit metall samt golvblästrar med vakumsug för att inte kontaminera miljön och omgivningen.

Himlinge arbetar med Hagmans, Jotums och andra ledande materialtillverkares produktsortiment och tar alltid fram rätt produkt till applikationen som skall åtgärdas.

Himlinge Mekaniska sponsrar Kimstad GoIF Skidcenter för att visa sin uppskattningen för det arbete som läggs ned och för de fina skidspåren som erbjuds alla från minsta barn till äldsta pensionär. På Himlinge Mekaniska finns många glada skidåkare som åker i både Kimstad GoIF Skidcenter och i Vasaloppsspåren!

Vi i Kimstad GoIF tackar för uppskattningen och sponsringen och önskar alla på Himlinge Mekaniska trevliga turer i skidspåren och lycka till i Vasaloppsspåren! 

Kontakt
Telefon Per Båtman 0708-821370
E-post info@himlinge.com
Hemsida: himlinge.com