En händelserik dag för snabb och hållbar snöläggning

Postat

Igår hände det verkligen mycket i Kimstadspåret.  Med många maskiner och maskinförares hjälp så har snabbare och hållbare snöläggning skapats genom utfyllning och utjämning av spårgator med jordmassor.

Skidslinga vid det vi börjat kalla Torget. Här sluttade det på vänster sida hela vägen bort mot löpspåret vilket inte bara skapar behov för mer snösprutning, men också svårigheter vid spårpreparering. Nu är det plant och jämnt över hela tvärsnittet.

Bilderna ser bra ut, verkligheten ser ännu bättre ut.  Nu är det inte bara plant i  motionsspåret för löpning, utan även plant vid ytan vid sidan av stora delar av löpspåret som på vintern utgör grunden till spårbädden. Många traktorlass kördes ut igår – lika många lass snö tjänar vi in i vinter och alla kommande vintrar som kan användas till att bygga spårbädd på höjden istället för att jämna till ojämnheter. 

Det blir också en stor fördel för pistmaskinsförarna vid schaktning och spårpreparering då de vet att hela ytan tvärs spåret är plan och det inte finns kanter eller uppstickande stenar som kan överraska och förstöra schaktning och spårpreparering vid tunna snödjup. 

En del högar med jord återstår att planeras ut, När det är gjort kan bark/flis tuggat av grenar och toppar läggas ut som ytlager för av löpbädden.

Den utlagda jorden kommer att sätta sig med tiden och bli hård och stabil; just nu är den relativt mjuk, och vid blött och fuktigt väder kommer den troligtvis vara kladdig och blöt. Då det mesta är utmed sidan av ordinarie löpspår så påverkar det inte löpbarheten i elljusspåret, men vid T-korset strax innan vattendammen har jord fyllts ut även över ordinarie löpspår. Där kommer vi inom kort lägga ett täckande lager grus och därefter bark för att göra löpspåret bra även vid fuktigt väder. 

Svacka vid T-kors löpslinga/skidslinga utjämnad. Här ska löpslingan få på grus och toppas med tuggat material av grenar och toppar inom kort.

Att svackan i T-korset jämnats ut kompenseras höjdmässigt av att en annan del av spåret har höjts upp för att kunna komma i nivå med en bergklack utanför löpspåret. 

Bergklacken till höger syns nu inte längre som en bergklack utan spårgatan till vänster har fyllts upp med sten och grus och jämnats ut till jämn nivå med berget. Gruset kommer även här att täckas av tuggat trämaterial.

Sen tidigare i höst har även en elljusstolpe flyttats från en innerposition till en ytterposition vilket gör att både snöläggning, spårpreparering och skidåkning blir lättare och bättre.

Elljusstolpe flyttad så att svängen in till skidslingorna både kan sprutas lättare och bredare så för bättre spårpreparering och skidåkning. 

Steg för steg blir bra bättre i strävan mot bästa möjliga skidupplevelse på vintern och löpning på sommaren. 

Stort tack till alla som har jobbat med dessa förbättringar som  vi alla har storglädje av!