Skid- och löpspår tar form

Postat
Nybarkat och utjämnat!

Som du säkert har märkt så har vi jobbat frenetiskt på all ledig och oledig tid vi kunnat hitta i höst för att förbättra förutsättningarna för snösprutning och spårpreparering genom flytt av elljusstolpar, breddning och utjämning av spårgator och nedtagning av riskträd. Det är dels ett säkerhetsarbete som förebygger snötyngda grenar och träd som kan knäckas över skidspåren. Dels är det resursbesparande där snön landar på en jämn och bred spårgata så att snön kan bygga höjd direkt istället för att fylla ut ojämnheter eller hamna utanför spårgatan. Och slutligen underlättar det för pistmaskinsförarna i det nattliga prepareringsarbetet som i sin tur gör att spåren blir bättre för dig på din skidtur. 

Och äntligen äntligen har vi fått möjlighet att fylla på löpbädden i motionsspåret med mjukt trämaterial igen! När föreningen byggde motionsspåret 1979 och elbelyste det 1983 så gjordes det som ett barkspår för att ha ett mjukt och skonsamt spår att springa på under vår till höst och ett underlag som inte repade skidbelag på vintern när snölagret blev tunt.

Barken förmultnar med tiden och måste fyllas på. Förr var det lättare att få hjälp med barkmaterial än vad det är nu då  allt spillmaterial energiåtervinns (vilket ju är kanon förvisso!). Så den senaste gången som vi i föreningen hade möjlighet att fylla på motionsspåret var strax efter milleniumskiftet. Barkunderlaget bidrog nog starkt till att Kimstads motionsspår fick toppbetyg då Norrköpings Tidningar testade alla motionsspår i kommunen.

Under åren sen dess har förmultnad bark ersatts med grus för att täcka rötter och stenar som nötts fram och samtidigt ge ett stabilt dränerande underlag som kan stå emot regnväder. Men det är inte så mjukt och charmigt att springa på. Det har dock tillsammans med dräneringsarbeten och gruskompletteringar gett ett bra underlag som nu när vi på en tredjedel av spåret alltså äntligen fått möjlighet att fylla på med ny mjuk trätoppning av spåret.

Materialet är från tuggade GRenar och TOppar (kallad GROTpå fackspråk) motsvarande den mängd som blev över när träden från avverkningen för Grebydammen gick till sågverk och pappersbruk.  

Groten har lagts ovanpå ursprungligt motionsspår för att behålla längden 2,5 km och spårets karaktär. Breddningen av spåret är enbart i ovan nämnda syften för vinterbruket och där det är jord idag kommer det med tiden att växa gräs. Nyutlagd grot är luftigt och till en början extra mjukt att springa och gå i, men det har redan på två veckor satt ihop sig mycket. 

Något annat som var annorlunda när motionsspåret byggdes av föreningen var snömängden på vintrarna – att motionsspåret kunde användas som det var tänkt med skidåkning på vintern och promenad/löpning under barmarkssäsongen vår till höst. Nu är vi åter där, även om vi får jobba hårt varje vinter för att skapa snöglädje på längden för alla och än så länge bara på halva motionsspåret. 

Så sakta men säkert tar vi oss tillbaka mot det barkspår och skidspår ano 70-80-talstanke, men som utvecklats till ett spår i tiden med snösäkring och tryggare belysning och bredd. 

Skynda att ta en tur i motionsspåret för att se allt barmarksarbete som utförts innan snön täcker backen och skidsäsongen börjar. Prognosen pekar på snösprutningspremiär vilken sekund som helst!!