Pumpbrunn och container på stabil grund

Postat

Under en dryg veckas tid har det kämpats hårt för att hinna göra de förberedelser som krävs för att ta emot pumpbrunnsringar och pumphuscontainern.

Först skulle ett litet hål grävas för att få fram det intagsrör som lades ned från dammen genom dammvallen för nästan exakt ett år sedan. Litet och litet…, ca 4m ned och stort nog att få plats med de rektangulära brunnsringarna gjorde att Roger fick sträcka så långt han kunde med grävskopan.

Roger behövde gräva en liten grop för att få fram intagsröret från vattendammen (Roger pekar på det).

Därefter lyftes brunnsringarna på plats.

Brunnsbotten lyfts ned …
…och därefter tre stycken brunnsringar.

Roger, Erik, Sten och Håkan hjälptes åt med att fylla upp hållet runt brunnen och göra en stabil grund för pumphuset. Bland annat med hjälp av pålkap som PEAB skänkte till Kimstad Skidcenter. Johan från SHC Håltagning gjorde också snabbt och smidigt hål i betongväggen för intagsröret – tack PEAB och SHC!

Den tunga pumpcontainern  placerades säkert på den förberedda grunden.

Hjärtat i konstsnöanläggningen, högtryckspumphuset lyfts på plats. Millimeteranpassning över brunn och grund. 

Vi passade även på att lägga ut betongbottenplattan som ska vara under intagsröret i dammen. Det blev ett höstdopp för Håkan för att kunna guida plattan på rätt plats.

Betongplatta under intagsröret för säkrad funktion och enkelt underhåll i framtiden. 

Den blå pumphuscontainern ser lite malplacerad just nu, men marken kommer att fyllas upp runtomkring och efter våren kommer ett sadeltak och rödmålad panel på så att det blir en fin liten pumphusstuga som smälter in vid vattendammens strand.

Pumphus på plats. Blått och stort, men till våren läggs panel och och sadeltak på för att…
…. en fin pumphusstuga som smälter in i miljön vid Grebydammen. Här en bild på Vreta Ski Centers pumpstuga som får stå som vår målbild nästa år.

Efter många LÅNGA arbetsdagar för Roger med stöd av flera alternerande medhjälpare är nu hjärtat i konstsnöanläggningen på plats, mittemellan kraften (elskåpet med 600A) och källan (vattendammen med kapacitet för 10 000 kubikmeter vatten) – återstår bara att koppla dem samman och fylla dammen för att det centrala systemet ska vara redo för vintern!

Många personer har varit delaktiga i att få pumphuset på plats och det har varit långa dagar för Roger att få till det i tid – starkt jobbat allesammans!

Full höstaktivitet

Postat

Den här lördagen var det full aktivitet med både konstsnö och skidskytte. Grön och Svart skidskyttegrupp hade träning medan Silvergruppen inledde dagen med att hjälpa till med konstsnöarbetet innan de avslutade med ett skidgångspass.  Ett skidskytteevent avslutade dagen på skjutvallen medan arbete med brunnsättning fortsatte i skogen

Förutom Silvergruppen så var det även flera vuxna som uppmärksammat kallelsen till ett lördagsryck med konstsnön.  Ledningsgator skruvades ihop i de öppna schakten, en stenkista anlades och en brunn hann att sättas innan dagen var slut.

Om vi kan få fler lika fina höstdagar och god anslutning även kommande helger så ska vi nog hinna med innan vintern – tills vi är klara hoppas vi faktiskt på värme och nederbördsfria dagar!

 

Serviceväg anläggs

Postat

För att kunna åka ned med kranbil till dammen och lasta av de tunga brunnsringarna tillintagsbrunnen och den tunga pumphuscontainern så måste elljusspåret och vägen ned till elljusspåret förstärkas. Därför anläggs en serviceväg med krossmaterial av rätt bärighet.

Ny serviceväg anläggs för att komma ned till elljusspåret med kranbil

Då det även i framtiden kommer att finnas behov av service vid pumphuset kommer denna serviceväg att behållas även efter att pumpcontainern och brunnsringar lyfts på plats. Servicevägen underlättar stort då det är många transporter med fyllnadsmaterial ut till både rörgator och till damm som ska passera innan hela konstsnöanläggningen är klar. Annars skulle elljusspåret ta väldigt stor skada vid området omkring dammen och pumphuset.

Styrd borrning under järnväg och väg utförd!

Postat

En av de viktigaste nycklar för Kimstad Skidcenter är en lyckad borrning under järnväg och väg för matarledningen av vatten från Motala Ström. Vatten ska pumpas från Motala Ström i en 800 meter lång ledning och förse den nyanlagda dammen med vatten för konstsnösprutning. Längs ledningsvägen så måste både godsjärnvägsspår och länsväg 215 passeras.

Att gräva av dessa var inget önskvärt alternativ utan förhoppningen var att det skulle gå att göra en enda lång styrd borrning. För att göra detta behövdes korsningstillstånd för både järnväg och länsväg från Trafikverket, vilket tillsammans tog nästan ett år att få klart med.

För järnvägskorsningens del behövdes det även tillsyningsman samt skydds- och säkerhetsledare som garanterade att arbetet vid järnvägen var säkert och järnvägsrälsen ej påverkades av borrningen. Här fick vi hjälp av Sweco som smidigt utförde det förberedande arbetet och samordning med järnvägstrafik som behövdes göra samt bevakning under själva borrningen – tack för det Sweco!

Att borra en drygt 50 meter lång sträcka på ända ned till 5-6 meters djup  innebär förstås stora risker för att stöta på komplikationer med stora stenar, eller i värsta fall berg, som kan göra borrningsuppdraget omöjligt med de enklare metoderna med så kallad styrsked. Janjo kontaktades redan tidigt 2017 och åtog sig uppdraget. Trots lång väntan på att tillstånden skulle bli färdigbehandlade kunde de snabbt vara på plats när det väl var klart.

Stefan från Janjo påbörjar den styrda borrningen

Hur gick borrningen då? Fanns det stenar? Jodå, redan efter några meter kom de första hindren, men med några omriktningar kunde dessa passeras och borrningen kunde snabbt fortsätta ned under järnväg och väg.   Efter en dryg timmas borrning kom styrskeden upp exakt där det var planerat i skogen, cirka 60 meter från startpunkten vid åkern på andra sidan vägen och järnvägen. Ett stenigt parti strax innan vägen hade orsakat lite besvär, men kunde ändå passeras.

Igenom – 60m styrd borrning utförd, men halva jobbet återstår!

Halva jobbet var utfört, men borrhålet skulle nu expanderas till dubbla storleken med en utrymmare för att kunna dra tillbaka det skyddsrör som vårt vattenledningsrör ska löpa igenom.

Jimmy gör iordning utrymmaren

Tillbakadragningen löpte på bra i god hastighet ända tills utrymmaren och skyddsröret kom till det steniga partiet. Därefter gick det bokstavligen millimeter för millimeter, med stor risk att plaströret skulle brista mitt under väg och järnväg- och då orsaka en misslyckad borrning och behov av att börja om från början.

Skyddsrör 160mm i diameter dras igenom borrhålet. Matarledning för vatten 110mm i diameter som senare ska dras genom skyddsröret ligger bredvid.

Med erfaret och tålmodigt arbete kunde Stefan och Jimmy från Janjo ta tillbaka röret hela sträckan under väg och järnväg trots det höga friktionsmotståndet och när väl det fruktade rörbrottet också faktiskt inträffade så hade hela den önskade sträckan klarats av – vi hade klarat av ett av de mest riskfyllda momenten för projektet!

Nöjda experter från Janjo efter ett bra dagsverke – ses vi i skidspåret i vinter Stefan och Jimmy?

Tusen tack Stefan och Jimmy från Janjo som på ett mycket smidigt och professionellt sätt utförde det svåra uppdraget! Tack också för hjälpen med förlängningssvetsning av vårt matarrör som sen ska dras igenom skyddsröret. Tack också Per, Anders och Kevin från Sweco för hjälpen med det nödvändiga säkerhetsarbetet vid järnvägen!

Nu hoppas vi att få se er alla i vinter både i skidspår och på skidskyttevall på Kimstad Skidcenter tillsammans med era kollegor  – kanske blir det ett Vasaloppsförsök eller en Vasaloppsstafett för Janjo och Sweco? Eller kanske börja med start i ett motionslopp i Kimstad Skidcenter till vintern?

Allt har en början…

Postat

Den 28 april 1926 bildades Kimstad Gymnastik och Idrottsförening – en breddidrottsförening som under sin historia haft många sporter under sitt paraply, som fotboll, gymnastik, bordtennis, bandy, basket och allmän idrott.

Kimstad GoIF bildas 1926

Skidåkarna fanns med från början och på 70-talet anlas motionsspåret, till största del av klubbens medlemmar.  1983 invigs elljusbelysningen, också det efter mycket ideellt arbete.

Redan under 60-talet förde skidåkarna en ojämn kamp mot vädret och den varierande snötillgången gjorde säsongerna ojämna och antalet aktiva varierade därför också. Skidsektionen fick ett uppsving med barn och ungdomar under 90-talet, men samtidigt var det flera dåliga vintrar och vissa säsonger fick de flesta tävlingarna avgöras i Petersburg, Söderköping, som hade Östergötlands första konstsnöanläggning. Efter det investerade fler och fler klubbar och kommuner i konstsnö; Sya, Finspång, Boxholm, Borensberg, Linköping, Vreta och senast Ödeshög.

Men början för konstsnö i Kimstad och Kimstad Skidcenter var lördagen den 23 januari 2010 med klubbens första Skidkul! Under några lördagar bjöds alla barn och ungdomar in till Skidkul där fokus inte var på klockan och traditionell träning, utan på att upptäcka tjusningen med skidåkning och lära sig balans och teknik genom lek och roliga övningar.

Startskottet: första Skidkulsaffischen som sattes upp i januari 2010 – början på snöglädje på längden i Kimstad för alla!

Inte anande vi då att det skulle vara de första engagerade kramtagen om en snöboll som skulle rulla sig och bli större och större och växa till ett fantastiskt skidintresse bland barn, ungdomar och föräldrar med över 100 individer i Skidkul varje säsong, över 30 nyblivna ledare, bli Östergötlands första skidskytteklubb, bli utnämnda till årets skidskytteförening i Sverige redan andra säsongen, anlägga skjutvall och asfaltsslinga, arrangera Rullskid-SM och få klubbens första USM-medaljer i både rullskidskytte och vanligt skidskytte.

Skid- & Motionssektionen har tack vare detta intresse för snöglädje på längden genom både skidor och skidskytte växt från cirka 60 sektionsmedlemar 2009 till cirka 300 stycken 2018.

Att Kimstad skulle ha en konstsnöanläggning fanns inte ens i tanken den 23 januari 2010, men med Skidkuls tillväxt och barnens och ungdomarnas glädje över att glida fram över snö kom insikten att konstsnö i Kimstad inte är en utopi, utan snarare en självklarhet och ett måste. I september 2013 ställdes frågan till till skidsektionens medlemmar och därefter påbörjades arbetet med att göra verklighet av visionerna!