Serviceväg anläggs

Postat

För att kunna åka ned med kranbil till dammen och lasta av de tunga brunnsringarna tillintagsbrunnen och den tunga pumphuscontainern så måste elljusspåret och vägen ned till elljusspåret förstärkas. Därför anläggs en serviceväg med krossmaterial av rätt bärighet.

Ny serviceväg anläggs för att komma ned till elljusspåret med kranbil

Då det även i framtiden kommer att finnas behov av service vid pumphuset kommer denna serviceväg att behållas även efter att pumpcontainern och brunnsringar lyfts på plats. Servicevägen underlättar stort då det är många transporter med fyllnadsmaterial ut till både rörgator och till damm som ska passera innan hela konstsnöanläggningen är klar. Annars skulle elljusspåret ta väldigt stor skada vid området omkring dammen och pumphuset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *