Pumpbrunn och container på stabil grund

Postat

Under en dryg veckas tid har det kämpats hårt för att hinna göra de förberedelser som krävs för att ta emot pumpbrunnsringar och pumphuscontainern.

Först skulle ett litet hål grävas för att få fram det intagsrör som lades ned från dammen genom dammvallen för nästan exakt ett år sedan. Litet och litet…, ca 4m ned och stort nog att få plats med de rektangulära brunnsringarna gjorde att Roger fick sträcka så långt han kunde med grävskopan.

Roger behövde gräva en liten grop för att få fram intagsröret från vattendammen (Roger pekar på det).

Därefter lyftes brunnsringarna på plats.

Brunnsbotten lyfts ned …
…och därefter tre stycken brunnsringar.

Roger, Erik, Sten och Håkan hjälptes åt med att fylla upp hållet runt brunnen och göra en stabil grund för pumphuset. Bland annat med hjälp av pålkap som PEAB skänkte till Kimstad Skidcenter. Johan från SHC Håltagning gjorde också snabbt och smidigt hål i betongväggen för intagsröret – tack PEAB och SHC!

Den tunga pumpcontainern  placerades säkert på den förberedda grunden.

Hjärtat i konstsnöanläggningen, högtryckspumphuset lyfts på plats. Millimeteranpassning över brunn och grund. 

Vi passade även på att lägga ut betongbottenplattan som ska vara under intagsröret i dammen. Det blev ett höstdopp för Håkan för att kunna guida plattan på rätt plats.

Betongplatta under intagsröret för säkrad funktion och enkelt underhåll i framtiden. 

Den blå pumphuscontainern ser lite malplacerad just nu, men marken kommer att fyllas upp runtomkring och efter våren kommer ett sadeltak och rödmålad panel på så att det blir en fin liten pumphusstuga som smälter in vid vattendammens strand.

Pumphus på plats. Blått och stort, men till våren läggs panel och och sadeltak på för att…
…. en fin pumphusstuga som smälter in i miljön vid Grebydammen. Här en bild på Vreta Ski Centers pumpstuga som får stå som vår målbild nästa år.

Efter många LÅNGA arbetsdagar för Roger med stöd av flera alternerande medhjälpare är nu hjärtat i konstsnöanläggningen på plats, mittemellan kraften (elskåpet med 600A) och källan (vattendammen med kapacitet för 10 000 kubikmeter vatten) – återstår bara att koppla dem samman och fylla dammen för att det centrala systemet ska vara redo för vintern!

Många personer har varit delaktiga i att få pumphuset på plats och det har varit långa dagar för Roger att få till det i tid – starkt jobbat allesammans!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *