Hela snökanonspåret öppet!

Postat
Spårläggning runt hela slingan, onsdag 29 december precis innan midnatt, minus 0,5 grader.

Ytterligare en slutspurt som hanns med! Lagom till sista natten med lite kyla så hann alla snöhögar på skidspåret att pistas ut och nu är hela ordinarie spår preparerat för klassiskt och fristil. Dvs 2 km skidspår som väntar på dig och nu med valmöjligheter att åka korta eller långa varv, snäll kupering eller tuffare.

Den enklaste varianten, den gröna slingan, skiljer sig från alla andra slingor i starten, den går platt ut längs med fotbollsplanen, håll vänsterspår eftersom det högra spåret är för mötande åkriktning ned mot stadion för alla slingor. När fotbollsplanen passerats går man över än mer till vänster och ansluter till övriga slingor som kommer över kullen.

Grön spårslinga 1,7km, 1,4km eller 0,8 km beroende på om man vill åka lång, mellan eller kort slinga.

Övriga slingor startar uppför kullen vid stadion, denna kulle har endast åkriktning ut från stadion. Den första kullen är det enda som skiljer grön och blå slinga.

Blå spårslinga 1,7km, 1,4km eller 0,8 km beroende på om man vill åka lång, mellan eller kort slinga.

Den svarta slingan skiljer sig endast från den blå slingan på den sista kuperade slingan som nås om man tar till vänster uppför den tvära backen på väg ned mot stadion.

Svart spårslinga 2,0km, 1,7km eller 1,1km beroende på om man vill åka lång, mellan eller kort slinga.

Alla slingor går som sagt var i spåret närmast fotbollsplanen tillbaka mot stadion, det vänstra i åkriktningen.

Ha en go tur i skidspåret nu!