Östgöta Grus & Berg

Östgöta Grus & Berg tillhandahåller bergkross av alla fraktioner till bra pris och med snabb leverans. De är också återförsäljare och tillverkare av Hasselfors Gardens jordsortiment.

Kombinationen av bra pris, snabba leveranser och närheten till Kimstad har gjort Östgöta Grus & Berg till valet för skyddsfyll till stamledningsgator samt bergkross runt uttagsbrunnar och då sankmark måste ersättas med fastare mark för maskiner och transporter. Östgöta Grus & Berg sponsrar Kimstad Skidcenter med rabatterade materialpriser.

Kontakta Östgöta Grus & Berg för ditt nästa markprojekt!

Kontakt: Telefon 011-543 00
Hemsida: Östgöta Grus & Berg