Spårkartor

Nu är konstsnöspåret komplett i princip enligt planen för året, totalt 2 km skidspår för skejt och klassiskt om man åker den längsta slingan, svart mellan. Vid tillräckligt med natursnö prepareras övriga delar av elljusspår och fältspåren också – men nu är minst 2 km garanterat för resten av säsongen.  

Hela konstnöslingan 2019-01-26

Valmöjligheterna är flera, om du vill åka kortare, om du vill  minimera uppförs- och nedförsbackar eller tvärtom maximera dem. Se alternativen idag och dess färgmarkeringar i kartorna nedan.

Planerade skidspår i Kimstad Skidcenter, elljusspår. I den första etappen finns infrastruktur med ledningar och uttagsbrunnar i den västra delen, ej i de röda, svarta och silvriga slingorna öster om Grebydammen.

Ursprunglig totalplan