Spåravgift

  • För att kunna spruta, preparera och underhålla både tillverkade och natursnöspår samt skapa, underhålla och förbättra den nödvändiga infrastruktur som behövs för Kimstad GoIF Skidcenters anläggning tas en spåravgift ut för vuxna skidåkare som åker för egen motion och träning. Barn och ungdomar till och med 20 år (den ålder som ens födelseår har 1 jan under säsong, 2002 säsongen 21/22) åker utan spåravgift. Vuxna som åker med små barn i sällskapssyfte och inte för sin egen motions skull betalar frivillig avgift. 

Spåravgifter Kimstad GoIF Skidcenter för vuxna över 20 år

Medlem: Med medlem nedan avses medlem i Kimstad Gymnastik och Idrottsförening, se avgifter och instruktioner Medlemsinfo Kimstad GoIF. Betala in medlemsavgift för det år som gäller den 1 jan under säsongen i samband med köp av spåravgiftskort (dvs medlemsavgift för 2022 säsongen 21/22). 
 
Har du säsongskort på annan längdskidanläggning betalar du samma avgifter som medlemmar i Kimstad GoIF, gäller både dagkort och säsongskort (säsongskort på annan anläggning ska styrkas).
 
Utnyttja din friskvårdspeng! Om din arbetsgivare erbjuder friskvårdspeng har du möjlighet att få ersättning för din spåravgift mot uppvisande av kvitto. Kvitto på säsongskort skickas till dig via e-post efter genomförd betalning och ifyllt anmälningsformulär i köplänken nedan). Önskar du kvitto för ditt dagskort, mejla oss här och ange namn och mobiltelefonnummer). Använder din arbetsgivare Wellnet så kan du köpa dagkort och säsongskort i Wellnetportalen.

Säsongskort (köp via denna länk)

  • Säsong medlem 21-64 år 800 kr
  • Säsong medlem 65+ år 600 kr
  • Säsong ej medlem 21+ år 1200 kr
  • Skidteknik erbjudande för säsongskortsinnehavare: 150 kr per tillfälle (300 kr ordinarie avgift)

* Vi erbjuder speciell skidteknikträning i grupp under flera tillfällen under säsongen i två olika i steg i både klassiskt och fristil och i två olika steg, se mer här Skidkurser.

Dagkort (köpes via swish 1235571427, ange namn i meddelandet)

  • Dag vuxen 21-64 år 70 kr
  • Dag 65+ år 50 kr
  • Dag vuxen 21+ år ej medlem 100 kr

 

2 km skidspår så fort tillräcklig kyla för konstsnösprutning kommer. När vi väl sprutat klart en tillräckligt tjock snöbädd så håller snön ända till våren, oavsett om det är varmt och barmark runt omkring. Målsättningen är att ha maskinpistade spår för både klassiskt och skejt varje morgon