En lyckad invigning

Postat
Nu är det officiella invigningsbandet klippt av representanter för Kimstad GoIF:s skidbarn och ungdomar, Kimstad GoIF:s konstsnögrupp, bidragsgivare och Norrköpings Kommun Kultur och Fritid och politikrepresentanter. 

Representanter för alla som gjort det möjligt för Kimstad Gymnastik och idrottsförening att skapa snöglädje på längden för alla med hjälp av konstsnö fanns på plats på den officiella invigningen.

Efter en kort resumé av anledningen till den konstsnösatsningen som föreningen nu gjort – att garantera snöglädje till barnen och ungdomarna och att fylla det behov av skidåkning vår verksamhet har – så las stor vikt i invigningstalet på de som gjort satsningen möjlig. Markägare familjen Samuelsson i Åkerby och Norrköpings kommun; bidragsgivare Leader Folkungaland, Gustavianska Stiftelsen, Områdesdelegationen, Sparbanksstiftelsen Alfa, Östergötlands Idrottsförbund, McDonalds Skidlyftet och Svenska Skidförbundet och Kultur och Fritid Norrköpings kommun; stödjande partners från Norrköpings skola i Kimstad och Kimstad byalag – och slutligen alla i vår egen förening Kimstad Gymnastik och Idrottsförening från minsta barn och ungdom till äldsta pensionär och styrelse som gjort projektet möjligt med stöd och tusentals timmar ideellt arbete både med anläggning och verksamhet! Stort tack – vi har gjort det tillsammans!

Dagen till ära så var det premiär för hela rundslingan runt Grebydammen. Pistmaskinsförarna hade gjort ett fantastiskt fint jobb under natten och skapat breda spårgator för både skejt och klassiskt längs hela den 2 km långa slingan. Otroligt roligt att åka runt hela slingan och se hur bra det blev och hur det överträffade våra högt ställda förväntningar. Välkommen ut i skidspåren – de kommer att finnas kvar även om snön omkring skulle töa bort!